Chính sách giải quyết khiếu nại của Mininumber One
Bước 1: Người mua có thể gửi khiếu nại của mình đến mininumberone.vn qua các phương tiện sau:
- Tại trang liên hệ của website : https://mininumberone.vn/lien-he
- số điện thoại giải quyết khiếu nại: 0274.3553.909 (Thời gian làm việc từ 7h00 - 21h)
- Qua email: mininumberone123@gmail.com
- Tại Văn phòng Công ty:
 Bước 2: Mininumberone sẽ liên lạc với khách hàng để tìm hiểu nguyên nhân và thoả thuận đền bù (khi cần).

popup

Số lượng:

Tổng tiền: